List/Grid

Bài viết có chứa từ khóa: Chu Dai Bi

Công năng và oai lực của Thần Chú Đại Bi

Công năng và oai lực của Thần Chú Đại Bi

Chu Dai Bi. Phật nói Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt… Xem tiếp »

Chú Đại Bi tiếng Phạn

Chú Đại Bi tiếng Phạn

Hướng dẫn học Chú Đại Bi tiếng Phạn Thần chú là bản tâm của chư Phật, là mật ngữ của chư Phật, chư đại Bồ Tát, lưu xuất từ đại… Xem tiếp »

42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi

42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi

Cách hành trì 42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi Nếu quí vị chỉ biết trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì bốn mươi hai thủ… Xem tiếp »

Chú đại bi tiếng Việt

Chú đại bi tiếng Việt

Chú đại bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói chú này là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần… Xem tiếp »

Trở về từ cửa tử thần

Trở về từ cửa tử thần

Trở về từ cửa tử thần – ĐĐ Thích Trí Huệ Câu chuyện nhiêm mầu có thật của một Phật tử thoát khỏi bệnh ung thư nhờ niệm Chú Đại… Xem tiếp »

Phim sự tích Chú Đại Bi

Phim sự tích Chú Đại Bi

Phim sự tích Chú Đại Bi Download video trên

Thần lực chú đại bi

Thần lực chú đại bi

Thần lực Chú Đại Bi

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ Dịch Giả: Thích Thiền Tâm Như thế tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca… Xem tiếp »

Phim Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

Phim Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

Phim Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách

Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách

A.   Những bước chuẩn bị trước khi trì niệm thần chú đại bi. Bồ Tát Quán Thế Âm đã hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì đúng… Xem tiếp »

Huyền nhiệm Chú Đại Bi

Huyền nhiệm Chú Đại Bi

Huyền nhiệm Chú Đại Bi Sự linh nghiệm, hiển linh của chú Đại Bi từ lâu đã được dân gian Việt Nam nói riêng, dân chúng khắp nơi trên tòan… Xem tiếp »

Quán Âm cứu khổ

Quán Âm cứu khổ

Quán Âm Cứu Khổ – ĐĐ. Thích Phước Tiến

Sự linh ứng của Chú Đại Bi

Sự linh ứng của Chú Đại Bi

Sự linh ứng của Chú Đại Bi Câu chuyện của bạn Hoatubi: Hôm nay, sau một vài lần cân nhắc liệu có nên viết về câu chuyện của gia đình mình… Xem tiếp »

Chú Đại Bi và sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát

Chú Đại Bi và sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát

Chú Đại Bi và sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát – Thích Trí Huệ Download video trên

Giảng giải chú đại bi

Giảng giải chú đại bi

Giảng giải chú đại bi (Giảng giải từng câu của HT Tuyên Hóa) Download video trên Download giảng giải Chú Đại Bi mp3: http://www.niemphat.vn/downloads/gianggiaichudaibimp3.zip 1. Nam mô hắc ra đát… Xem tiếp »