Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

kinh vo luong tho trang nghiem thanh tinh binh dang giac
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Đức Phật ra đời suốt bốn mươi năm trời thuyết pháp, có đến hơn tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp môn chính là phương pháp mở cửa tuệ giác tâm linh. Chúng sanh căn tánh bất đồng, thiên sai vạn biệt, nên đức Phật cũng theo đó mà có nhiều pháp môn...

Niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

anh duong phat
Quán Âm Đại Sĩ, phổ hiệu viên thông. Thập nhị đại nguyện thệ hoàng thâm. Khổ hải phiếm từ phông Phổ tế tâm dung, sát sát hiện vô cùng. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tạm dịch: Kính lạy Đại Sĩ Quán Thế Âm Viên thông lừng lẫy, tiếng tâm xa gần Mười hai nguyện lớn vô ngần Mênh mông biển khổ thổi cơn...

Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Phat A Di Da
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật – Thầy Thích Trí Thoát Download video trên

Niệm A Di Đà Phật

Phat A Di Da
Niệm A Di Đà Phật – Thầy Thích Trí Thoát Download video trên

Kinh Phật cho người mới bắt đầu

tu dieu de
Trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật để lại cho đời một kho tàng kinh điển với hàng ngàn bài Kinh dài ngắn khác nhau. Mỗi bài kinh là một toa thuốc tâm linh, có khả năng trị lành các chứng bệnh khổ đau của kiếp người. Do bận rộn, người tại gia không thể đọc hết kinh sách minh triết của đức Phật. Quyển “Kinh...

Giảng Kinh Địa Tạng

giang kinh dia tang
Giảng Kinh Địa Tạng – Hòa Thượng Tuyên Hóa Download video trên

Kinh Địa Tạng

kinh dia tang
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Hòa thượng Thích Trí Thoát tụng Download kinh: Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng: Download video trên

Bát Nhã Tâm kinh

bat nha tam kinh
Bát Nhã Tâm Kinh (Phiên âm Hán văn) Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không...

Kinh Kim Cang

kinh kim cang
Kinh Đại Bát Nhã là bộ kinh lớn có tới 600 quyển, tóm tắt bộ kinh nầy là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật còn gọi là kinh Kim Cang, rút lại của kinh nầy là là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh. Đọc bộ Kinh Kim Cang chúng ta thấy Đức Phật dạy phá sạch không còn kiến chấp, dẹp tan những sai lầm cố...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Dieu Phap Lien Hoa
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ tiếng Phạn sang Hoa Văn Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ Hoa Văn sang tiếng Việt Phần đăng trên web chỉ bao gồm Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị có thể tải về trọn quyển Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (787 trang)...

Kinh Vu Lan

kinh vu lan
TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) (Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương). TÁN PHẬT Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thệ...

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ

chu giai kinh vo luong tho
Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ (trọn bộ 24 phần) Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

kinh dai bi tam da la ni
Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ Dịch Giả: Thích Thiền Tâm Như thế tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2) ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại non Bổ Đà Lạc Ca (3), đức Phật ngồi nơi tòa sư tử, tòa này trang nghiêm thuần bằng vô...

Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Vô Lượng Thọ Phật Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật ở thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng đại Tỳ Kheo một vạn hai ngàn người câu hội. Các Ngài nầy đều là bực đại Thanh Văn mà mọi người quen biết....

Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Bạt Già Phạm đi châu du giao hóa các nước, đến thành Quảng Nghiêm, ở nghĩ dưới cây Nhạc Âm, cùng với tám ngàn vị Ðại Bí Sô, ba vạn sáu nghìn vị Bố Tát, các hàng Quốc Vương, đại thần, bà la môn, các hàng cư sĩ, thiên long...