List/Grid

Phim Truyện Subscribe to Phim Truyện

Chúng sinh địa cầu

Chúng sinh địa cầu

Phim Chúng sinh địa cầu Chúng sinh địa cầu (Earthilings) là một bộ phim tài liệu được thắng giải, nói về sự đau khổ của loài vật khi bị sử… Xem tiếp »

Quán Âm Diệu Duyên

Quán Âm Diệu Duyên

Quán Âm Diệu Duyên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát quả thật là đại từ đại bi, xưng một tiếng, ứng vạn tiếng. Đúng như kinh Diệu Pháp Liên Hoa… Xem tiếp »

Nhị thập tứ hiếu

Nhị thập tứ hiếu

Phim Nhị thập tứ hiếu Một vị vua trong Ngũ Đế thời thượng cổ họ Diêu tên là Thuấn, một trang hiếu tử. Sau được vua Nghiêu, hiệu là Đào… Xem tiếp »

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Download video trên

Quán Âm không chịu đi

Quán Âm không chịu đi

Phim Quán Âm không chịu đi Download video trên

Địa ngục ký sự

Địa ngục ký sự

Phim Địa ngục ký sự Phim này dựa theo những lời ghi chép về Khai Thị của Phật trong Kinh Đại Tạng, Kinh Khởi Thế Nhân, Kinh Chánh Pháp Niệm… Xem tiếp »

Dharma Sangha – Bồ Tát tái sinh

Dharma Sangha – Bồ Tát tái sinh

Thiền Sư Maha Sambodhi Dharma Sangha tên là Ram Bahadur Bomjon (sinh ngày 9 tháng 5, 1989, thỉnh thoảng được gọi là Bomjan hay Banjan), cũng có tên Palden Dorje… Xem tiếp »

Lòng lành đổi tướng thay tên

Lòng lành đổi tướng thay tên

Phim Lòng lành đổi tướng thay tên Hữu tâm vô tướng, Tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, Tướng tùng tâm diệt. (Có tâm tốt nhưng tướng xấu, Thì… Xem tiếp »

Lục Tổ Huệ Năng

Lục Tổ Huệ Năng

Phim Lục Tổ Huệ Năng Nội dung: Khi đứa bé được sinh ra, bỗng nhiên 2 nhà sư đến gõ cửa và đặt tên cho đứa bé là Huệ Năng… Xem tiếp »

Duyên trần thoát tục

Duyên trần thoát tục

Duyên trần thoát tục kể về chuyến hành hương của một cô gái tên Lệ Quyên tại đất Phật. Khi nhận một quyển sách viết bằng tiếng Phạn từ một… Xem tiếp »

Đôi mắt thái tử Câu Na La

Đôi mắt thái tử Câu Na La

Phim Phật Giáo: Đôi mắt thái tử Câu Na La Nội dung phim Đôi mắt thái tử Câu Na La: Ngày xưa ở xứ Ấn Độ có một vị vua… Xem tiếp »

Hổ ly sơn thất thế

Hổ ly sơn thất thế

Hổ ly sơn thất thế là một bộ phim Phật Giáo có nội dung sâu sắc, nhiều tình tiết hấp dẫn không chỉ thu hút giới phật tử mà cả… Xem tiếp »

Liễu Phàm tứ huấn

Liễu Phàm tứ huấn

Phim Phật Giáo: Liễu Phàm tứ huấn Tác giả họ Hoàng tên Khôn Nghi, người huyện Ngô Giang, tỉnh Giang Tô, đỗ tiến sĩ vào hiệu Vạn Lịch thứ 14,… Xem tiếp »

Thiền (Zen)

Thiền (Zen)

Tập phim nói về Thiền sư Nhật Dōgen Kigen (Đạo Nguyên Hy Huyền) (1200-1253), cũng thường được gọi là Eihei Dōgen, là vị tổ sáng lập tông Tào Động (Nh:… Xem tiếp »

Chú tiểu đi tìm mẹ

Chú tiểu đi tìm mẹ

Phim Chú tiểu đi tìm mẹ Hình ảnh chú tiểu bé nhỏ lầm lũi vượt núi băng rừng tìm mẹ trong “A Little Monk” đã gây xúc động mạnh mẽ… Xem tiếp »