List/Grid

Bài viết có chứa từ khóa: Thích Giác Nhàn

Lạy Phật để chuyển nghiệp lực

Lạy Phật để chuyển nghiệp lực

Lạy Phật để chuyển nghiệp lực Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn Download video trên

Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2014

Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2014

Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2014, Tịnh Thất Quan Âm Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn Mùa Vu lan báo hiếu là dịp để mỗi người sống chậm lại, yêu… Xem tiếp »

Chánh hạnh và trợ hạnh Niệm Phật

Chánh hạnh và trợ hạnh Niệm Phật

Chánh hạnh và trợ hạnh Niệm Phật Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn Download video trên

Giảng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà – Quan Âm Tịnh Thất Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng,… Xem tiếp »

Tìm cha tìm mẹ nơi đâu

Tìm cha tìm mẹ nơi đâu

Tìm cha tìm mẹ nơi đâu Lễ Vu Lan Báo Hiếu – ĐĐ Thích Giác Nhàn Download video trên

Phương pháp trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà

Phương pháp trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà

Phương pháp trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn

Niệm Phật phóng sanh công đức vô lượng

Niệm Phật phóng sanh công đức vô lượng

Niệm Phật phóng sanh công đức vô lượng Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn Download video trên

Hướng dẫn lạy Phật

Hướng dẫn lạy Phật

Hướng dẫn lạy Phật – Thầy Thích Giác Nhàn Download video trên

Những điều cần thiết lúc lâm chung

Những điều cần thiết lúc lâm chung

Những điều cần thiết lúc lâm chung Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn

Tịnh độ vấn đáp

Tịnh độ vấn đáp

Tịnh độ vấn đáp Sưu tập: Thầy Thích Giác Nhàn

12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát

12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát

12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát 1. Nam Mô hiệu Viên-Thông, danh Tự Tại, Quan-Âm Như Lai quảng-phát hoằng thệ nguyện. (Lạy) Được xưng tặng là hiểu biết… Xem tiếp »

Âm siêu dương thới

Âm siêu dương thới

Âm Siêu Dương Thới – Thích Giác Nhàn Download video trên

10 công đức phóng sanh

10 công đức phóng sanh

10 Công Đức Phóng Sanh – Thích Giác Nhàn 2013 MƯỜI CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH 1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát; 2…. Xem tiếp »