List/Grid

Bài viết có chứa từ khóa: Thích Giác Nhàn

Giảng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà – Quan Âm Tịnh Thất Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng,… Xem tiếp »

Tìm cha tìm mẹ nơi đâu

Tìm cha tìm mẹ nơi đâu

Tìm cha tìm mẹ nơi đâu Lễ Vu Lan Báo Hiếu – ĐĐ Thích Giác Nhàn » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Phương pháp trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà

Phương pháp trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà

Phương pháp trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Niệm Phật phóng sanh công đức vô lượng

Niệm Phật phóng sanh công đức vô lượng

Niệm Phật phóng sanh công đức vô lượng Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Hướng dẫn lạy Phật

Hướng dẫn lạy Phật

Hướng dẫn lạy Phật – Thầy Thích Giác Nhàn » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Những điều cần thiết lúc lâm chung

Những điều cần thiết lúc lâm chung

Những điều cần thiết lúc lâm chung Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn

Tịnh độ vấn đáp

Tịnh độ vấn đáp

Tịnh độ vấn đáp Sưu tập: Thầy Thích Giác Nhàn

Âm siêu dương thới

Âm siêu dương thới

Âm Siêu Dương Thới – Thích Giác Nhàn

10 công đức phóng sanh

10 công đức phóng sanh

10 Công Đức Phóng Sanh – Thích Giác Nhàn 2013