List/Grid

Bài viết có chứa từ khóa: Thích Thiện Thuận

10 quy chuẩn đạo đức của người Phật tử

10 quy chuẩn đạo đức của người Phật tử

10 quy chuẩn đạo đức của người Phật tử Thuyết giảng: Thầy Thích Thiện Thuận » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Có thể con chưa biết

Có thể con chưa biết

Có thể con chưa biết Thuyết giảng: Đại Đức Thích Thiện Thuận Sự hy sinh của cha mẹ cho con cái là vô bờ bến. Có thể chúng ta ai… Xem tiếp »

Canh bạc cuộc đời

Canh bạc cuộc đời

Canh bạc cuộc đời Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận & ĐĐ Thích Hạnh Bảo » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Bắt đầu và kết thúc

Bắt đầu và kết thúc

Bắt đầu và kết thúc Thuyết giảng: Thầy Thích Thiện Thuận » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Suy ngẫm về cuộc đời

Suy ngẫm về cuộc đời

Suy ngẫm về cuộc đời Thuyết giảng: Thầy Thích Thiện Thuận 02/2014 Trong cuộc sống con người chúng ta chịu khổ bởi do chính những quan niệm của mình đưa… Xem tiếp »

Làm thế nào để giác ngộ

Làm thế nào để giác ngộ

Làm thế nào để giác ngộ Thuyết giảng: Thầy Thích Thiện Thuận » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Những điều không thể lấy lại được

Những điều không thể lấy lại được

Những điều không thể lấy lại được Thuyết giảng: Thầy Thích Thiện Thuận » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Đạo nghĩa vợ chồng

Đạo nghĩa vợ chồng

Đạo nghĩa vợ chồng Thuyết giảng: Thầy Thích Thiện Thuận » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Kiếm tiền

Kiếm tiền

Kiếm tiền Thuyết giảng: Thầy Thích Thiện Thuận » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Hành trình thọ sanh

Hành trình thọ sanh

Hành trình thọ sanh Thuyết giảng: Thầy Thích Thiện Thuận

Chiếc bóng lặng thầm

Chiếc bóng lặng thầm

Chiếc bóng lặng thầm – ĐĐ. Thích Thiện Thuận Giảng tại chùa Viên Quang, Đồng Nai Nếu các bạn vẫn còn yêu quý cha mẹ mình, thì các bạn nên… Xem tiếp »

Biết dừng

Biết dừng

Biết Dừng Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận

Bóng mây

Bóng mây

Bóng mây – ĐĐ. Thích Thiện Thuận

Có chăng Ý Trời

Có chăng Ý Trời

Có chăng Ý Trời – ĐĐ. Thích Thiện Thuận Giảng tại Thiên Hòa Ni Tự, Bình Dương ngày 13-06-2009