List/Grid

Thuyết Pháp Subscribe to Thuyết Pháp

Lạy Phật để chuyển nghiệp lực

Lạy Phật để chuyển nghiệp lực

Lạy Phật để chuyển nghiệp lực Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn Download video trên

Hơi thở chánh niệm

Hơi thở chánh niệm

Hơi thở chánh niệm Thuyết giảng: Thầy Thích Nhất Hạnh Khi năng lượng của sân hận, ghen ghét, hay tuyệt vọng phát hiện thì ta phải biết cách xử lý,… Xem tiếp »

Giải trừ nghiệp sát

Giải trừ nghiệp sát

Giải trừ nghiệp sát Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận 2014 Download video trên

Sống thiền chết tịnh

Sống thiền chết tịnh

Sống thiền chết tịnh Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ Download video trên

Làm thế nào để khắc phục bệnh tật

Làm thế nào để khắc phục bệnh tật

Làm thế nào để khắc phục bệnh tật? Thuyết giảng: Pháp Sư Tịnh Không Download video trên

Ăn uống và sức khỏe

Ăn uống và sức khỏe

Ăn uống và sức khỏe Thuyết giảng: Pháp Sư Tịnh Không Download video trên

Bí ẩn thế giới siêu hình

Bí ẩn thế giới siêu hình

Bí ẩn thế giới siêu hình Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ Download video trên

Bí quyết an lạc trong cuộc sống

Bí quyết an lạc trong cuộc sống

Bí quyết an lạc trong cuộc sống Thuyết giảng: Thầy Thích Nhất Hạnh Download video trên

16 phép quán niệm hơi thở

16 phép quán niệm hơi thở

16 phép quán niệm hơi thở Thuyết giảng: Thầy Thích Nhất Hạnh Download video trên

Thiền trong mọi hoàn cảnh

Thiền trong mọi hoàn cảnh

Thiền trong mọi hoàn cảnh Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ Download video trên

Đền ơn cha mẹ

Đền ơn cha mẹ

Đền ơn cha mẹ theo tinh thần Phật học Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận 2014 Download video trên

Bệnh tâm khó trị

Bệnh tâm khó trị

Bệnh tâm khó trị Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ Download video trên

Cây nến cuộc đời

Cây nến cuộc đời

Cây nến cuộc đời Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ Download video trên

Vô tình tổn phước

Vô tình tổn phước

Vô tình tổn phước Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ Download video trên

Tịnh hóa sáu cõi

Tịnh hóa sáu cõi

Tịnh hóa sáu cõi Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa Download video trên