List/Grid

Thuyết Pháp Subscribe to Thuyết Pháp

Cách thức tụng Kinh trì Chú niệm Phật Của Phật tử tại gia

Cách thức tụng Kinh trì Chú niệm Phật Của Phật tử tại gia

Cách thức tụng Kinh trì Chú niệm Phật Của Phật tử tại gia Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến (2014) » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa… Xem tiếp »

Tam quy ngũ giới

Tam quy ngũ giới

Tam quy ngũ giới Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Chịu đựng

Chịu đựng

Chịu đựng Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Biết sống để tâm nhàn

Biết sống để tâm nhàn

Biết sống để tâm nhàn Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Niệm Phật hướng tâm

Niệm Phật hướng tâm

Niệm Phật hướng tâm Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Giảm tội nhẹ nghiệp

Giảm tội nhẹ nghiệp

Giảm tội nhẹ nghiệp Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Mấy điểm trọng yếu người niệm Phật nên biết

Mấy điểm trọng yếu người niệm Phật nên biết

Mấy điểm trọng yếu người niệm Phật nên biết Tác giả: Tâm Ngộ Người dịch: Thích Nguyên Anh Này chư đạo hữu: Tôi thường nghe Hòa thượng Tinh Vân nói,… Xem tiếp »

Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống tốt đẹp hơn

Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống tốt đẹp hơn

Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống tốt đẹp hơn Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Dịch giả: Hoang Phong Người đọc: Hùng Thanh, Kiều… Xem tiếp »

10 quy chuẩn đạo đức của người Phật tử

10 quy chuẩn đạo đức của người Phật tử

10 quy chuẩn đạo đức của người Phật tử Thuyết giảng: Thầy Thích Thiện Thuận » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Niềm vui mới

Niềm vui mới

Niềm vui mới Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Đi chùa cần biết

Đi chùa cần biết

Những điều đi chùa cần biết Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

108 lời dạy thực tiễn của Đức Đạt Lai Lạt Ma

108 lời dạy thực tiễn của Đức Đạt Lai Lạt Ma

108 lời dạy thực tiễn của Đức Đạt Lai Lạt Ma Hoang Phong chuyển ngữ Giọng đọc Cao Nguyên » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ… Xem tiếp »

Bí mật nghiệp và nhân quả

Bí mật nghiệp và nhân quả

Bí mật nghiệp và nhân quả Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Duyên tình ba kiếp

Duyên tình ba kiếp

Duyên tình ba kiếp Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «

Phật Tánh là gì?

Phật Tánh là gì?

Phật Tánh là gì? Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến (2014) » Bình luận về Phim này * Xem ở cửa sổ lớn «