List/Grid

Thuyết Pháp Subscribe to Thuyết Pháp

Bừng tỉnh cơn mê

Bừng tỉnh cơn mê

Bừng tỉnh cơn mê Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ Download video trên

Họa Phước khó lường

Họa Phước khó lường

Họa Phước khó lường Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến Download video trên

Tâm mệt mỏi

Tâm mệt mỏi

Tâm mệt mỏi Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ Download video trên

Thiền định ba la mật

Thiền định ba la mật

Thiền định ba la mật Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ Download video trên

Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2014

Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2014

Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2014, Tịnh Thất Quan Âm Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn Mùa Vu lan báo hiếu là dịp để mỗi người sống chậm lại, yêu… Xem tiếp »

Những điều cấm kỵ trong hôn nhân

Những điều cấm kỵ trong hôn nhân

Những điều cấm kỵ trong hôn nhân Thuyết giảng: Thầy Thích Nhật Từ Download video trên

Suy ngẫm về cái chết

Suy ngẫm về cái chết

Suy ngẫm về cái chết Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến 2014 Download video trên

Đại hùng đại lực của Bồ Tát Quán Thế Âm

Đại hùng đại lực của Bồ Tát Quán Thế Âm

Đại hùng đại lực của Bồ Tát Quán Thế Âm Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến 2014 Download video trên

Trái tim từ bi

Trái tim từ bi

Trái tim từ bi Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa Download video trên

Mục đích của người học Phật

Mục đích của người học Phật

Mục đích của người học Phật Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận 2014 Download video trên

Điều cần biết về cõi âm

Điều cần biết về cõi âm

Điều cần biết về cõi âm Thuyết giảng: Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Hội thảo khoa học nguyên cứu về tiềm năng con người tại viện bảo tàng quân… Xem tiếp »

Tịnh Độ Niết Bàn

Tịnh Độ Niết Bàn

Tịnh Độ Niết Bàn Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa 2014 Download video trên

Quán niệm về bệnh tật

Quán niệm về bệnh tật

Quán niệm về bệnh tật Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận 2014 Download video trên

Nhìn đời qua chiếc gương soi

Nhìn đời qua chiếc gương soi

Nhìn đời qua chiếc gương soi Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến, tháng 06/2014 Download video trên

Thuận thế vô thường

Thuận thế vô thường

Thuận thế vô thường Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ 2014 Download video trên