List/Grid

Thuyết Pháp Subscribe to Thuyết Pháp

Nhìn lại chính mình

Nhìn lại chính mình

Nhìn lại chính mình Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến Download video trên

Tu hành phải chịu chông gai

Tu hành phải chịu chông gai

Tu hành phải chịu chông gai Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ 2014 Download video trên

Tu thân và tu tâm

Tu thân và tu tâm

Tu thân và tu tâm Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến Download video trên

7 điều suy niệm

7 điều suy niệm

7 điều suy niệm Thuyết giảng: Thầy Thích Nhật Từ Download video trên

Bài kinh tội phước báo ứng

Bài kinh tội phước báo ứng

Bài kinh tội phước báo ứng Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận 2014 Muốn biết quá khứ, vị lai của mình hãy nghe Kinh tội phước báo ứng sẽ rõ… Xem tiếp »

Giải trừ khẩu nghiệp

Giải trừ khẩu nghiệp

Giải trừ khẩu nghiệp Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận 2014 Lời nói không là dao Mà cắt lòng đau nhói Lời nói không là khói Mà nghe mắt cay… Xem tiếp »

Chữ tịnh trong tịnh độ

Chữ tịnh trong tịnh độ

Chữ tịnh trong tịnh độ Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ 2014 Download video trên

Ý nghĩa bài kinh Nắm Lá Trong Tay

Ý nghĩa bài kinh Nắm Lá Trong Tay

Ý nghĩa bài kinh Nắm Lá Trong Tay Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận 2014 Download video trên

Duyên vợ chồng

Duyên vợ chồng

Duyên vợ chồng Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận 2014 Download video trên

Lạy Phật để chuyển nghiệp lực

Lạy Phật để chuyển nghiệp lực

Lạy Phật để chuyển nghiệp lực Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn Download video trên

Hơi thở chánh niệm

Hơi thở chánh niệm

Hơi thở chánh niệm Thuyết giảng: Thầy Thích Nhất Hạnh Khi năng lượng của sân hận, ghen ghét, hay tuyệt vọng phát hiện thì ta phải biết cách xử lý,… Xem tiếp »

Giải trừ nghiệp sát

Giải trừ nghiệp sát

Giải trừ nghiệp sát Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận 2014 Download video trên

Sống thiền chết tịnh

Sống thiền chết tịnh

Sống thiền chết tịnh Thuyết giảng: Thầy Thích Trí Huệ Download video trên

Làm thế nào để khắc phục bệnh tật

Làm thế nào để khắc phục bệnh tật

Làm thế nào để khắc phục bệnh tật? Thuyết giảng: Pháp Sư Tịnh Không Download video trên

Ăn uống và sức khỏe

Ăn uống và sức khỏe

Ăn uống và sức khỏe Thuyết giảng: Pháp Sư Tịnh Không Download video trên