10 giá trị đạo đức cứu vớt cuộc sống

Pháp thoại 10 giá trị đạo đức cứu vớt cuộc sống do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Minh Tịnh, Bình Định, ngày 14-07-2018

Mười giá trị đạo đức cứu vớt cuộc sống - TT. Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận