4 trụ cột của hôn nhân bền vững

Bài giảng 4 trụ cột của hôn nhân bền vững được Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng trong Lễ Hằng Thuận tại Chùa Giác Ngộ, ngỳ 19/11/2016

Hạnh phúc trong hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ - 19-11-2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận