6 tính cách của con người

Bài pháp thoại 6 tính cách của con người được Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Chùa Phổ Độ, Hà Tĩnh ngày 25/12/2015

Sáu tính cách của con người - TT. Thích Nhật Từ - 25/12/2015

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận