8 Câu nói thay đổi cuộc đời này

Pháp thoại 8 Câu nói thay đổi cuộc đời này do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Lộc Thọ, Nha Trang, ngày 03-03-2017

8 Câu nói thay đổi cuộc đời này - TT. Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "8 Câu nói thay đổi cuộc đời này"

Bình luận