8 phẩm chất cao quý của người phúc đức

Pháp thoại 8 phẩm chất cao quý của người phúc đức do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 23-01-2018

Tám Phẩm Chất Cao Quý Của Người Phúc Đức - TT. Thích Nhật Từ | Pháp Thoại Mới Nhất 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận