X

Những điều cần biết trong thuật bói toán

Video thuyết pháp Những điều cần biết trong thuật bói toán do đại đức Thích…

Rau tào khê phần 10

Bài Pháp thoại Rau tào khê phần 6 do Thầy Thích Thiện Thuận và Thích…

Tinh thần từ bi trong đạo Phật

Video pháp thoại Tinh thần từ bi trong đạo Phật được Thầy Thích Thiện Thuận…

Tịnh tâm nghe pháp

Video pháp thoại vấn đáp Tịnh tâm nghe pháp được Thầy Thích Pháp Hòa giảng…

Cái đẹp nào cũng mong manh

Video Pháp thoại Cái đẹp nào cũng mong manh do đại đức Thích Phước Tiến…

Tự chữa lành vết thương tâm hồn

Video pháp thoại tự chữa lành vết thương tâm hồn được Thầy Thích Minh Niệm…

Thắng hay thua

Video pháp thoại Thắng hay thua được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại…

Làm sao được vãng sanh

Video pháp thoại Làm sao được vãng sanh được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng…

Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Đức Phật giáng sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 năm 624 TCN, tại vườn…

Nới rộng dung lượng trái tim

Video buổi pháp thoại Nới rộng dung lượng trái tim được Thầy Thích Minh Niệm…

Sống với 2 chữ tuỳ duyên

Khi tâm mình còn phân biệt nặng nề, còn thích ngon chán dở, còn thích…

Thành công phải gắn liền với hạnh phúc

Video bài pháp thoại Thành công phải gắn liền với hạnh phúc được Thầy Thích…