X

An Lạc – niềm hạnh phúc vĩ đại nhất của con người

Bài pháp thoại An Lạc - niềm hạnh phúc vĩ đại nhất của con người…

Thích Minh Niệm

Giữ tâm bình an trước mọi biến động xung quanh

Bài pháp thoại Giữ tâm bình an trước mọi biến động xung quanh do Thiền…

Thích Minh Niệm

Khổ đau là chất liệu quý giá

Pháp thoại Khổ đau là chất liệu quý giá được Sư Minh Niệm thuyết giảng…

Thích Minh Niệm

Phát triển tâm từ

Bài pháp thoại Phát triển tâm từ được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại…

Thích Pháp Hoà

Đời sống và đời tu

Bài pháp thoại Đời sống và đời tu được Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ…

Thích Trí Huệ

Số tốt số xấu

Bài pháp thoại Số tốt số xấu được Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng trong…

Niệm Phật

Vì sao tu hoài không giác ngộ?

Pháp thoại Vì sao tu hoài không giác ngộ? do Thầy Thích Phước Tiến thuyết…

Thích Phước Tiến

Bảy lần thoát chết nhờ phước báu che chở

Bài pháp thoại Bảy lần thoát chết nhờ phước báu che chở do ĐĐ Thích…

Thích Thiện Tuệ

Thành tựu cho mình và người

Bài pháp thoại Thành tựu cho mình và người 2 được thầy Thích Pháp Hòa…

Thích Pháp Hoà

Mong cầu sẽ đưa tới bất an và lạc mất hạnh phúc

Pháp thoại Mong cầu sẽ đưa tới bất an và lạc mất hạnh phúc do…

Thích Minh Niệm

Làm chủ bản thân làm chủ hạnh phúc

Bài pháp thoại Làm chủ bản thân làm chủ hạnh phúc do Sư Minh Niệm…

Thích Minh Niệm

Hạnh phúc không phải bây giờ thì bao giờ

Bài pháp thoại Hạnh phúc không phải bây giờ thì bao giờ do thầy Thích…

Thích Minh Niệm