Ăn để sống

Pháp thoại Ăn để sống được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 07/01/2018

Ăn Để Sống - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Jan.7, 2018)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận