Ân tình

Video thuyết pháp Ân tình được Thầy Thích Thiện Thuận và thầy Thích Hạnh Bảo giảng trong Khoá huân tu lần thứ 37 Viện Chuyên Tu 1, Vạn Hạnh, BRVT, ngày 18/12/2016

ÂN TÌNH- TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận