Bạn đạo

Bài pháp thoại Bạn đạo được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Nhà hàng chay Ấn Tâm, ngày 04-08-2016 (02-07 Bính Thân)

523. Bạn Đạo (rất hay) ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận