Bận quá nhớ Phật lúc nào?

Pháp thoại Bận quá nhớ Phật lúc nào? được Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Đạo Tràng Pháp Duyên, Tp Stuttgart, CHLB Đức. Ngày 26.06.2019

Bận Quá ! Nhớ Phật Lúc Nào || Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Bận quá nhớ Phật lúc nào?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận