Bàn tay của mẹ

Pháp thoại chủ đề về mẹ: Bàn tay của mẹ được Thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng vào ngày 24/07/2018 tại chùa Yên Phú, Hà Nội.

BÀN TAY CỦA MẸ - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Bàn tay của mẹ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận