Bắt chước Đức Phật

Bài pháp thoại Bắt chước Đức Phật do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại công ty May Mười, Hà Nội, ngày 21/5/2016

Bắt chước Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ - 21-05-2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận