Biết chân giả

Pháp thoại Biết chân giả (Kinh Pháp Cú câu số 11&12) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tu viện Trúc Lâm, ngày 16/08/2020

Biết Chân - Giả (Kinh PC 11&12) Thầy Thích Pháp Hòa.Tv Trúc Lâm.Ngày16,8,2020

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Biết chân giả"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận