Biết ơn, đền ơn và ban ơn

Pháp thoại Biết ơn, đền ơn và ban ơn do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Hương Sơn, Đà Nẵng, ngày 25-11-2017

Biết ơn, đền ơn và ban ơn - TT. Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận