Biết ơn là đạo đức

Bài pháp thoại Biết ơn là đạo đức được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Trừng Thủy, Montreal, Canada, ngày 9-10-2017

Biết Ân Là Đạo Đức : ĐĐ Thích Phước Tiến, Chùa Trừng Thủy Montreal 9-10-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận