Bồ tát tại gia phần 9

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia phần 9 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 25/03/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Bồ Tát Tại Gia 9 - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Mar 25, 2016 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận