Bốn điều cần có

Bài thuyết pháp Bốn điều cần có được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Hải Đức, Regina, Canada nhân Lễ Phật Đản 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận