Bốn điều phát nguyện

Video pháp thoại Bốn điều phát nguyện do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 07-02-2017

Bốn điều phát nguyện - TT. Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận