Bông hồng dâng mẹ

Chữ dâng ở trong đó thể hiện một sự tôn kính đối với một người mang ơn lớn nghĩa nặng đối với mình. Nhắc đến mẹ, chúng ta đều thầy sự ngậm ngùi, dù mẹ còn sống hay đã mất. Nếu chúng ta có mặt trên cuộc đời này mà chưa bao giờ biết yêu thương cha, chưa bao giờ biết yêu thương mẹ, chắc hẳn đó không phải là một con người.
Bài pháp thoại Bông hồng dâng mẹ do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận