Cách chết, trung hữu, cận tử nghiệp và cảnh giới tái sanh

Bài pháp thoại Cách chết, trung hữu, cận tử nghiệp và cảnh giới tái sanh do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/6/2016

Cách chết, trung hữu, cận tử nghiệp và cảnh giới tái sanh - TT. Thích Nhật Từ - 12-06-2016


Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Cách chết, trung hữu, cận tử nghiệp và cảnh giới tái sanh"

Bình luận