Cải tạo thân tâm

Bài thuyết pháp Cải tạo thân tâm được Thầy Thích Trí Quảng thuyết giảng ngày 26/02/2017 (01/02/Đinh Dậu) tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM)

Cải Tạo Thân Tâm - Thầy Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận