Chết, tái sanh và trách nhiệm đạo đức

Bài pháp thoại Chết, tái sanh và trách nhiệm đạo đức do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đại Nam, Nhật Bản, ngày 31/3/2016

Chết- Tái sanh và trách nhiệm đạo đức - TT. Thích Nhật Từ - 31-03-2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận