Chúng sanh và Phật

Bài pháp thoại Chúng sanh và Phật được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Lộc Thọ, Khánh Hoà, Nha Trang, tháng 10/2016

Chúng sanh và Phật Thầy Thích Trí Huệ 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận