Chuyển cảnh giới và giác ngộ

Pháp thoại Chuyển cảnh giới và giác ngộ được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Quang Minh, Colorado, Mỹ

Chuyển cảnh giới và giác ngộ [Colorado, Mỹ] || Thầy Thích Trí Huệ giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận