Chuyển hoá nghiệp chướng

Pháp thoại Chuyển hoá nghiệp chướng được Thượng tọa Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 114 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 12-07-2020

4.7/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chuyển hoá nghiệp chướng"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận