Cõi vĩnh hằng và sự báo hiếu

Pháp thoại Cõi vĩnh hằng và sự báo hiếu do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc, Long An, ngày 08-04-2017

Cõi vĩnh hằng và sự báo hiếu - TT. Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận