Còn ai bên ta trong cuộc đời này

Pháp thoại Còn ai bên ta trong cuộc đời này được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/03/2018

[LIVESTREAM] CÒN AI BÊN TA TRONG CUỘC ĐỜI NÀY - ĐĐ. THÍCH THIỆN TUỆ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận