Dâng sao giải hạn, bói toán, xin xăm, đốt vàng mã và cúng người chết

TT.Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Phóng viên Phan Diễm, đài VTC về đề tài: Dâng sao giải hạn, bói toán, xin xăm, đốt vàng mã và cúng người chết

Sự thật về DÂNG SAO GIẢI HẠN, BÓI TOÁN, XIN XĂM, ĐỐT VÀNG MÃ VÀ CÚNG NGƯỜI CHẾT | Thích Nhật Từ

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận