Dấu hiệu của sự thiếu phước và tổn phước

Pháp thoại Dấu hiệu của sự thiếu phước và tổn phước được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Thiền Lâm, Xuân Lộc, Đồng Nai, ngày 01/10/2017 (12/08 Đinh Dậu)

866. Dấu Hiệu Của Sự Thiếu Phước Và Tổn Phước (Rất Hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận