Để hiểu đúng về ý nghĩa quy y

Video thuyết pháp Để hiểu đúng về ý nghĩa quy y do đại đức Thích Phước Tiến giảng nhân lễ Thượng Nguyên ngày 10, 11 tháng 2 năm 2017 (nhằm ngày 14, 15 tháng 01 năm Đinh Dậu) tại Tu Viện Tường Vân.

Để Hiểu Đúng Về Ý Nghĩa Quy Y - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận