Đối trị cơn giận bằng sức mạnh bên trong

Bài pháp thoại đối trị cơn giận bằng sức mạnh bên trong được Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng trong khoá tu một ngày an lạc lần thứ 42 tại Tu Viện Tường Vân

Đối Trị Cơn Giận Bằng Sức Mạnh Bên Trong (KT42) - Thầy Thích Minh Niệm

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận