Đừng để mất cơ hội làm người

Bài pháp thoại Đừng để mất cơ hội làm người được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong lễ đại trường cố lão hòa thượng Thích Tịnh Quang tại chùa Thiên Quang, ngày 16/05/2017 (21/04 Đinh Dậu)

Đừng để mất cơ hội làm người - Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận