Đừng là ly nước tràn

Pháp thoại Đừng là ly nước tràn được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Từ Thuyền (Canada) ngày 02/11/2019

Đừng Là Ly Nước Tràn - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019 tại Canada

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đừng là ly nước tràn"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận