Đừng nên phóng đại nỗi đau

Pháp thoại Đừng nên phóng đại nỗi đau được Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Bửu Quang – Trần Xuân Soạn, Quận 7, TP. HCM
Đừng nên phóng đại nỗi đau

Đừng Nên Phóng Đại Nỗi Đau - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Đừng nên phóng đại nỗi đau"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận