Đừng tham vọng thay đổi người khác

Bài pháp thoại Đừng tham vọng thay đổi người khác, do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Mỗi cá thể chúng ta đều có những tính cách, phẩm chất thuộc về bản năng hoặc tự nhiên. Và để thay đổi những thứ trên gần như là việc KHÔNG THỂ. Nếu bạn đang cố gắng thay đổi ai đó nhưng người đó lại không muốn thay đổi. Đó là khi bạn đang lao vào cuộc chiến vô nghĩa. Bạn mạo hiểm năng lượng, tinh thần, sức lực của mình để làm một việc vô nghĩa. Qua bài giảng Đừng Tham Vọng Thay Đổi Người Khác, Đại Đức Thích Phước Tiến giải thích cho chúng ta hiểu vì sao chúng ta không nên cố gắng thay đổi người khác.
Đừng tham vọng thay đổi người khác

phatphapungdung.com

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận