Giá trị hạnh phúc

Pháp thoại Giá trị hạnh phúc được Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng vào ngày 27/05/2018 trong lễ Phật đản tại chùa Liên Hoa, Tp. HCM.

Giá trị Hạnh phúc - Phật đản chùa Liên Hoa, TPHCM - Thầy Thích Thiện Xuân giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận