Giữ bản thân như giữ thành trì

Pháp thoại Giữ bản thân như giữ thành trì do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-12-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận