Hành giả tu tịnh độ cần biết

Bài pháp thoại Hành giả tu tịnh độ cần biết do Đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Ni Viện Diệu Quang

Hành giả tu Tịnh Độ cần biết - Thầy Thích Trí Huệ 2015

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận