Hiện tượng phiền não đang ngủ đông

Pháp thoại Hiện tượng phiền não đang ngủ đông do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Huệ Quang (TP Đà Nẵng) ngày 19-04-2021

Hiện Tượng Phiền Não Đang Ngủ Đông - Thầy Thích Phước Tiến giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hiện tượng phiền não đang ngủ đông"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận