Hình ảnh mặt trăng trong Đạo Phật

Pháp thoại Hình ảnh mặt trăng trong Đạo Phật được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Thiên Chánh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19/03/2020

2001:HÌNH ẢNH MẶT TRĂNG TRONG ĐẠO PHẬT (ĐĐ Thích Thiện Tuệ Thuyết Giảng Hay)

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Hình ảnh mặt trăng trong Đạo Phật"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận