Hoá giải xung đột

Pháp thoại Hóa giải xung đột được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng nhân đại Lễ Phật Đản 2018 tại Lễ Đài số 1 đường Ba Cu thành phố Vũng Tàu.

HÓA GIẢI XUNG ĐỘT – TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận