Hồi hướng công đức

Bài pháp thoại Hồi hướng công đức được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Lễ Khánh Thành Chùa Bảo Sái – Xã Lương Lỗ, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, ngày 24/12/2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận