Kết thúc sân hận

Bài pháp thoại Kết thúc sân hận do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 5/6/2016

Kết thúc sân hận - TT. Thích Nhật Từ - 05-06-2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận