Kinh Di Giáo 18

Bài pháp thoại Kinh Di Giáo 18 được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Trường Hạ Tại Chổ, Tu Viện Tường Vân, ngày 12-07-2016 (09-06 Bính Thân)

Kinh Di Giáo 18 - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận